StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningÅkraskolan utryms i höst efter stora fuktskador
Nyhet
Publicerad 2018-01-11
Uppdaterad 2019-04-17 10:32

Personal och cirka 340 elever vid Åkraskolan måste flytta till provisoriska lokaler till höstterminen 2018. Åkraskolan har nämligen drabbats av omfattande fuktskador.

På grund av fuktskadorna så är skolans ventilation nu i full drift dygnet runt, för att eliminera risken för att fuktrelaterade partiklar sprids i luften.

I höstas upplevde några anställda i Åkraskolan att de fick besvär med bland annat torra ögon och slemhinnor när de vistades i lokalerna. Skolledningen och skyddsombudet var överens om att därför beställa luftanalyser. Tre sådana analyser gjordes i höstas och de indikerade förekomsten av fuktskador.

Samtidigt så fick skadeutredningsföretaget Polygon i uppdrag av Sala kommun att granska de misstänkta fuktskadorna. I den granskningen kom Polygons utredare fram till att på samtliga kontrollerade platser, där platta på mark förekommer, så konstaterades mikrobiella skador på ytterväggssyllar och på den utvändiga skivan monterad på regelstommen.

Det konstaterades även rötskador i ytterväggskonstruktionens yttre delar på flera platser.

Förhöjda fuktvärden uppmättes i ytterväggssyllarna.

Vid flera av provplatserna i ytterväggen konstaterades också en tydlig avvikande lukt av mikrobiell karaktär

- Det är inte skadligt att vistas i lokalerna så länge som man inte börjar riva väggar och golv. Det finns inget mögel som sprids i luften. Vi väntar med att påbörja renoveringsarbetet tills vi har hittat andra lokaler till Åkraskolans personal och elever, just för att inte riskera att röra runt det som finns i fuktskadorna, förklarar samhällsbyggnadschef Anders Almroth.

Men det luktar ju lite som av mögel, så det måste väl vara farligt?

- Nej, den här typen av mikrobiella skador, som det kallas, luktar visserligen. Men själva doften är inte farlig.

Skolchef JuneAnn Wincent berättar att ett intensivt arbete nu pågår för att först hitta provisoriska lokaler till Åkraskolans personal och de cirka 340 berörda eleverna och för att sedan finna en permanent lösning.

- Elevernas skoltid går inte i repris, därför måste det fungera bra redan från i höst, säger hon.

- Det finns en uppsjö av olika handlingsalternativ för den akuta situationen. För- och nackdelar måste vägas mot varandra. Lösningen måste tas fram i nära samarbete med, och vara väl förankrad hos, berörd personal som ska föra oss genom detta.

- Utan personalens helhjärtade engagemang och elevers och föräldrars tillit kommer arbetet att bli mycket svårt, fortsätter JuneAnn Wincent.

Provisoriska skollokaler i modulbyggnader beräknas kunna stå klara till höstterminen 2018. Det pågår nu ett intensivt arbete med att hitta bra moduler och att finna en lämplig plats att uppföra dem på.

Att renovera den gamla skolan beräknas ta drygt ett år. Om en ny skola byggs så dröjer det tre-fyra år från planering till färdigställande.

Åkraskolan är en F-6 skola med särskola byggd på 1960-talet. Förskolan vid Åkraskolan, byggd på 2000-talet, berörs inte av fuktskadorna.