Nyhet
Publicerad 2017-12-04
Uppdaterad 2018-09-24 08:31

Sala kommun stödjer projektet Grannsamverkan med 5.000 kronor.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende, polisen och kommunerna. Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet så kan boende minska inbrotten med så mycket som 26 procent i sitt bostadsområde genom att hjälpa varandra att hålla koll på bostäderna och genom att vidta en del andra åtgärder.

Vill man starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde så kontaktar man först sina grannar för att stämma av deras intresse för detta. Sedan så kontaktar man den lokala polisen eller kommunen för att komma igång.

De boende utbildas därefter av polisen och kommunen om hur Grannsamverkan fungerar och får sedan skyltar och dekaler att sätta upp i bostadsområdet för att informera om att här samverkar grannarna mot brott.