StartNyheter - listningHushållspapper vanligaste ”fultorkningen”
Nyhet
Publicerad 2017-11-15
Uppdaterad 2017-11-19 22:14

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen och i år uppmärksammas ”fultorkningen”. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Över 40 ton skräp spolas varje år ner i Salas avlopp.

Illustratör: Louise Winblad
Illustratör: Louise Winblad

 

Hushållspapper är den vanligaste fultorkningen visar en undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Svenskt Vatten och detta stämmer även i Sala. Undersökningen visar också att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna.

Förutom risk för stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. I Sala fastnar cirka 40 ton skräp i rensgallren i reningsverket varje år.

Sveriges Vanligaste Fultorkningar

1. Hushållspapper (24%)
2. Pappersnäsduk (10%)
3. Servetter (7%)
4. Våtservetter (6%)
5. Pappershandduk (3%)
6. Utrivna tidningssidor (2%)
7. Underkläder eller annan textil (1%)
8. Annat (1%)
Källa: Svenskt Vatten, www.svensktvatten.se

Toalettvett

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.