StartNyheter - listningSpåromläggning, Tillberga - Ransta
Servicemeddelande
Publicerad 2016-09-05
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Båda järnvägskorsningarna i Ransta är nu åter öppna för trafik. Övergångarna kommer att beröras av nya arbeten från och med torsdag 1 september till och med söndag 4 september.

UPPDATERAT FREDAG 26 AUGUSTI
De båda järnvägsövergångarna inne i Ransta samhälle är nu åter öppna för fordonstrafik. Nya arbeten kommer att genomföras mellan torsdag 1 september och söndag 4 september. Under den tiden kommer trafiken att beröras vid järnvägsövergångarna. Information kommer att sättas upp vid respektive övergång om när de kommer att vara stängda för trafik. Svevia meddelar att man så långt det är möjligt inte kommer att stänga båda övergångarna samtidigt. 
Frågor kring det här hänvisas till Svevia som nås på: 08-404 10 00 och deras växel är bemannad måndag - fredag kl. 7.00 - 16.00.

//

Spårbytet utförs mellan 13 augusti och 5 september, och då är sträckan stängd för trafik. Spårbytet kommer att pågå dygnet runt och startar vid anstalten i Tillberga och slutar vid brandstationen inne i Ransta, en sträcka på cirka 15 kilometer. Efter spårbytet kommer tågen att kunna köra 130 km/tim. igen – och stanna i Ransta.
Tänk på att även gång-, cykel- och fordonstrafik påverkas då Trafikverket kommer att stänga järnvägsövergångarna längs sträckan under kortare perioder, dels när spårbyteståget arbetar, dels när de renoverar järnvägsövergångarna. En vecka innan det sker kommer Trafikverket att skylta om och påvisa alternativ körväg.

Om du har frågor som rör spårbytet, kontakta gärna Trafikverkets kundtjänst på telefon 0771-921 921

Relaterade kategorier