Servicemeddelande
Publicerad 2016-07-27
Uppdaterad 2020-07-23 08:43

Visst får du elda och grilla men inte när, var och hur som helst. Kontrollera brandrisken och följ våra enkla tips och råd, så eldar du säkrare.

Både Sala och Heby kommuner har fattat beslut om att eldningsförbud alltid råder om brandrisken är stor (4) eller mycket stor (5). Även om eldningsförbud råder, är det tillåtet att grilla med grillkol i grillar och i fasta, iordningsställda grillplatser, som är godkända av kommunen. Se till att du har tillgång till vatten, så du kan släcka. Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle, ansvaret är ditt. Ingen eldning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Förbudet gäller inte grillar som eldas med grillkol. Aktuell brandrisk finns på SMHI:s hemsida för varningsmeddelanden.

Mobilapp för brandrisk
Mobilappen brandrisk ute är ett bra och enkelt sätt att hålla reda på aktuellt läge. Den finns att ladda ner för iPhone och Androidtelefoner.

Särskilda eldningsregler, av miljöskäl, som gäller inom Sala kommun:
Eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering är, inom områden med detaljplan, endast tillåten under veckorna 16-18 samt veckorna 40-42. Övrig tid på året råder eldningsförbud. Samtliga tätorter samt större sommarstugeområden inom Sala kommun är detaljplanelagda områden.
Mer information om detta lämnas av bygg och miljö Sala-Heby, telefon 0224-74 70 00.

Relaterade tjänster