Sammanträde
Publicerad 2021-06-16
Uppdaterad 2021-06-24 08:57
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 09.00 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda. På grund av rådande pandemi är kommunstyrelsens sammanträden stängda till och med 31 oktober 2021.

Kallelse och protokoll