StartKommunfullmäktige 2021-09-27
Sammanträde
Publicerad 2021-03-26
Uppdaterad 2021-09-30 08:53
Kommunfullmäktige sammanträder på distans måndagen den 27 september 2021 klockan 18.00. Presidiet finns på plats i Gemenskapen, Rådhusgatan 4 B, Sala. Allmänheten hänvisas till separat lokal på Rådhusgatan 4 B.

Kallelse och protokoll