Sammanträde
Publicerad 2021-01-05
Uppdaterad 2021-06-11 10:14
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 09.00 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll

Ärenden