Sammanträde
Publicerad 2019-04-12
Uppdaterad 2021-05-28 10:55
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll