StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-03
Sammanträde

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-03

Publicerad 2017-10-05
Uppdaterad 2017-12-22 12:04
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll