Informationstjänst
Publicerad 2016-10-12
Uppdaterad 2023-02-14 13:46

Alla människor har en psykisk hälsa. Många tror att psykiska problem bara drabbar svaga personer och att det bara angår andra. Tvärtom är det vanligare än många tror. Man vet fortfarande inte allt om hur psykiska sjukdomar uppstår; oftast är det många olika saker tillsammans som gör att någon blir sjuk.

Olika typer av psykiska sjukdomar

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv. Det finns många olika psykiska sjukdomar, till exempel:

  • schizofreni
  • bipolär sjukdom (manodepressivitet)
  • depression
  • olika ångesttillstånd
  • tvångssyndrom
  • ätstörningar
  • beroendeproblematik

Ett hopp om ett fungerande liv

Många tror att om man en gång fått psykiska problem så kommer man att ha kvar dessa problem resten av livet. Sanningen är att de flesta som drabbas återhämtar sig eller hittar fram till ett fungerande liv. Det gäller även diagnoser som exempelvis schizofreni.

För mer om vad för slags stöd du kan få som anhörig, se Relaterad information.

Äldreomsorg
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se