Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2023-02-14 14:28
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Tillsynsmyndigheterna kontrollerar att tillverkare, importörer och användare tar sitt ansvar så att gifterna inte kommer ut i miljön. Konsumenternas ansvar är lika stort. Hushållskemikalierna står för en stor del av de miljöskadliga utsläppen. Nödvändiga kemikalier måste förvaras och hanteras på ett säkert sätt i bostaden.

Relaterade kategorier