Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2023-02-14 14:41
Sala kommun, Kart/mät

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Registret innehåller dessutom information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.