Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2023-01-27 08:32
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska vissa verksamheter prövas utifrån verksamheternas miljökonsekvenser. Lantbruket är en av dessa.

Kommunen är lokal tillsynsmyndighet över miljöskyddet på jordbruk. I Sala och Heby kommuner är det inspektörer från miljöenheten Sala-Heby som gör kontrollerna.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se