Informationstjänst
Publicerad 2022-01-10
Uppdaterad 2022-01-10 10:13

Avfallshanteringen i Sala kommun sköts av VafabMiljö.

VafabMiljös abonnemang för avfallshantering.

Har du frågor kring abonnemang och avgifter kontakta VafabMiljö.

Vill du har råd om sopsortering: Så sorterar du ditt avfall

Sorteringslista A-Ö