Informationstjänst

Avgifter och regler, abonnemang

Publicerad 2016-10-03
Uppdaterad 2016-10-03 15:17
Avfallshanteringen i Sala kommun sköts av VafabMiljö.

Våra abonnemang

Har du frågor kring abonnemang och avgifter kontakta VafabMiljö.

Vill du har råd om sopsortering: Så sorterar du ditt avfall

Sorteringslista A-Ö