StartEldning av trädgårdsavfall
Informationstjänst
Publicerad 2024-04-16
Uppdaterad 2024-05-16 14:19
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Från och med den 1 januari år 2024 är det enligt lag förbjudet att elda trädgårdsavfall. Allt trädgårdsavfall ska istället lämnas till återbruket, alternativt komposteras inom den egna fastigheten. Undantag görs för majbrasor den 30 april till 1 maj år 2024.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt. Detta då kommunens miljöenhet inväntar förtydligande om hur lagen ska tillämpas. 

Detta gäller i kommunen

I Sala och Heby kommuner har man tagit beslut om att de lokala ordningsföreskrifterna ska tillämpas som tidigare. Det vill säga att eldning kan tillåtas utanför detaljplanelagt område, samt inom detaljplanelagt område veckorna 16-18 samt 40-42.

Så säger lagen

Det har länge varit förbjudet att elda allt annat avfall än trädgårdsavfall. Enligt svensk lag är det numera även förbjudet att elda trädgårdsavfall så som till exempel löv, grenar och ris. Syftet med lagändringen är att samla in mer material som kan eldas och ge energi i fjärrvärmeverken. På så sätt ökar man material- och energiåtervinningen och tar ett steg uppåt i avfallshierarkin. När du eldar i din trädgård återvinns varken materialet eller energin som finns i avfallet. Om trädgårdsavfallet istället eldas upp i ett värmeverk kan energin återvinnas och bli exempelvis fjärrvärme.

Stöd för förbudet återfinns i lagen miljöbalkens avfallsförordning, 3 kap. 1 § punkt 2, samt 13, 16 och 19 §§.

Dispens

Enligt lagen går det att ansöka om dispens hos kommunen. Dispens kan beviljas när eldningen sker i samband med en offentlig tillställning enligt ordningslagen. Önskar du dispens från förbudet kan du i dagsläget sända e-post till byggmiljo@sala.se där du uppger tid och plats för planerad brasa, volym och innehåll samt dina kontaktuppgifter. Det går även bra att sända uppgifterna med vanlig post till Miljöenheten, Box 304, 733 25 Sala. För närvarande tar kommunens miljöenhet inte ut någon avgift för handläggning av dispensansökan.

Du behöver inte ansöka om dispens för majbrasa 30 april till 1 maj år 2024.

Mer att tänka på

Observera att eldning även kan beröras av annan lagstiftning. Till exempel kan kontakt med räddningstjänsten behöva tas, samt polisen och det sker i samband med en offentlig tillställning. Kom även ihåg att du aldrig får elda om eldningsförbud råder. Du får heller aldrig elda så att det stör närboende.

FAQ

Fråga: Nu när det är helt förbjudet att elda, får jag inte grilla korv då?
Svar: Jo, du får grilla korv. Det är inte förbjudet att göra upp eld med ved när syftet är att grilla . Det som nu är förbjudet är att genom eldning göra sig av med trädgårdsavfall.

Fråga: Nu när det är helt förbjudet att elda, får jag inte tända min eldkorg då?
Svar: Jo, du får tända vedträd i din eldkorg. Det som numera är förbjudet är att genom eldning göra sig av med trädgårdsavfall.

Fråga: Om jag eldar mitt trädgårdsavfall i tunna, är det tillåtet då?
Svar: Nej, från och med 1 januari år 2024 är det helt förbjudet att elda trädgårdsavfall om du inte beviljats dispens.

Fråga: Om jag har långt till återbruket, får jag då elda upp mitt trädgårdsavfall istället?
Svar: Nej, däremot går det bra att lämna ditt trädgårdsavfall på valfritt återbruk. Det vill säg att skulle det vara så att du har vägarna förbi ett återbruk i en annan kommun så går det bra att lämna trädgårdsavfallet där.

Fråga: Jag vill inte kompostera trädgårdsavfallet på min tomt, kan jag elda upp det istället?
Svar: Nej, däremot går det bra att beställa en container för trädgårdsavfall från Vafab – kanske främst blir intressant vid större volymer. Ha även i åtanke att det finns flera olika sätt att kompostera på, till exempel ytkompostering, odlingslimpa, flisa i kompostkvarn och nedgrävning.

Länkar

Avfallsförordning (2020:614)

Krav på separat insamling av bioavfall, Naturvårdsverket

Lokala ordningsföreskrifter Heby kommun

Beslut bygg- och miljönämnden / kommunstyrelsen Heby, 17 april 2024

 

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se