StartKommunfullmäktiges möte den 19 december 2022 - Vad som bestämdes i december
Informationstjänst
Publicerad 2023-10-06
Uppdaterad 2023-10-06 08:02

I december hade kommunfullmäktige möte i Sala Folkets Hus.

Här är några saker politikerna bestämde på mötet:

Att det kommer en ny gruppledare till Moderaterna som heter Jörgen Lagberg (M). 

Att välja vilka som ska vara politiker i krisledningsnämnden. Den nämnden har bara möten när det är en extraordinär händelsekris i Sala kommun. Det är en händelse som avviker från det normala och som kan innebära risk för allvarliga störningar i samhället, till exempel när det var den stora branden i Sala kommun.

Att ändra i ett dokument som heter Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun. I dokumentet står det bland annat vilken nämnd som bestämmer om vad i Sala kommun. Nu har det blivit två nya nämnder i stället för vård- och omsorgsnämnden: social- och arbetsmarknadsnämnden och äldre­ och omsorgsnämnden. Nämnden som hette utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett nytt namn: skolnämnden. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida. 

Att ändra i ett dokument som heter Biblioteksplan för Sala kommun. I dokumentet står det bland annat hur Sala kommuns bibliotek, både stadsbiblioteket och skolornas bibliotek, ska vara ordnade under åren 2023-2026. Det är kultur- och fritidskontoret som har skrivit dokumentet. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida. 

Att Sala Silvergruva får tre miljoner extra från Sala kommun, det kallas ägartillskott. Sala Silvergruva har inte tjänat så mycket pengar som dom trodde att dom skulle göra, bland annat för att det inte varit så många som besökt gruvan.

När kommunfullmäktige ska ha sina möten nästa år. 

Till det här mötet lämnades fyra nya medborgarförslag in. Ett medborgarförslag är ett förslag ifrån någon som bor i Sala kommun på saker man skulle kunna göra för att det ska bli bättre att bo i kommunen. Ett förslag handlar om hur man ska hantera medborgarförslag. Ett annat förslag handlar om utvecklingen av ägardirektivet för Salabostäder AB. Ett förslag handlar om att Sala kommun ska införa standarderna ISO 14001, ISO 45001 samt ISO 9001 och certifieras. Det sista förslaget handlar om att Sala kommun bör öppna ett högstadium i Västerfärnebo. Nu ska kommunens kontor undersöka om det går att göra som det står i förslagen. Sedan bestämmer kommunfullmäktige om Sala kommun ska göra detta.
 

Relaterade länkar