StartKommunfullmäktiges möte den 28 november 2022 - Vad som bestämdes i november
Informationstjänst
Publicerad 2023-10-06
Uppdaterad 2023-10-06 07:59

I november hade kommunfullmäktige möte i Sala Folkets Hus. Mötet började med att ett pris som heter Silverpriset delades ut för första gången. Det är Sala kommun som delar ut priset till en arbetsplats på kommunen som gör saker som är extra bra för de som arbetar där, där det är god arbetsmiljö. Priset är 30 000 kr. I år fick IT-enheten priset. 

Här är några saker politikerna bestämde på mötet:

Att det blir nya avgifter för sopor från januari 2023. Det är VAFABMiljö som har ändrat dokumentet Avfallstaxa. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida.

Att ändra i ett dokument som heter Policy för offentlig konst. I dokumentet står det hur Sala kommun ska arbeta för att det ska vara extra fint i kommunens offentliga miljö, både inomhus och utomhus. Det kan vara med till exempel tavlor och skulpturer. Det är tekniska kontoret tillsammans med kultur- och fritidskontoret som har skrivit dokumentet. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida. 

HUR Sala kommun ska använda sina pengar nästa år. Det kallas för Budget. Till VAD Sala kommun ska använda sina pengar. Det kallas för Strategisk plan.

Till det här mötet lämnades två nya medborgarförslag in. Ett medborgarförslag är ett förslag ifrån någon som bor i Sala kommun på saker man skulle kunna göra för att det ska bli bättre att bo i kommunen. Ett förslag är att Attendohuset ska bli ett LSS-boende. Ett annat förslag är att alla i Sala kommun som är 65 år eller äldre ska få gratis sko-broddar. Nu ska kommunens kontor undersöka om det går att göra som det står i förslagen. Sedan bestämmer kommunfullmäktige om Sala kommun ska göra detta.

På det här mötet valde man politiker till styrelser och nämnder för mandatperioden 2023–2026. Det är många nya politiker i hela Sala kommun från januari 2023. 

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade länkar