Informationstjänst

Bibliotek

Publicerad 2020-03-25
Uppdaterad 2020-07-17 12:51

Bibliotek i Västmanland

Bibliotek i Västmanland, ett samverkansprojekt mellan folkbiblioteken i Västmanlands kommuner, utvecklar samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet och ökar servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet.
www.bibliotekivastmanland.se

Biblioteken i Sala kommun samverkar med alla folkbibliotek i Västmanland

Folkbiblioteken i Västmanland samverkar för att ge er ett bättre och öppnare bibliotek. Tillsammans är vi Bibliotek i Västmanland. Detta innebär att du nu kan ta del av alla bibliotek i Västmanlands utbud.

Bibliotek i Västmanland samlar information och tjänster från våra bibliotek.

Bibliotek i Västmanland

Där hittar du bland annat information om

Information om coronaviruset(Covid 19)

Biblioteken i Sala kommun följer Folkhälsomyndigheten och övriga expertmyndigheters råd och rekommendationer kring
hanteringen av coronaviruset.

Återlämning av böcker kan ske dygnet runt via bokinkastet vid ytterdörren på Sala stadsbibliotek.
 

Relaterade kategorier