StartAllis Zetterqvist, Kommunjurist
Kontaktperson
Publicerad 2024-02-05
Uppdaterad 2024-02-05 11:05

Ärenden

Kommunjurist. Sekreterare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ledningsutskott och krisledningsnämnden. Ersättare till sekreterare i kommunfullmäktige.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Fax: 0224-67 78 00
E-post: allis.zetterqvist@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala