StartSten Eriksson (KD), andre vice ordförande
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-11-09 13:16

Ärenden

Andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Adress:
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-67 78 00
E-post: sten.eriksson2@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala