StartNathalie Ruth, Projektledare
Kontaktperson
Publicerad 2022-10-14
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Projektledare för projektet Hållbart arbetsliv.

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-749048
Fax: 0224-192 98
E-post: nathalie.ruth@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala