StartJosefin Gardeblad, Kommunjurist
Kontaktperson
Publicerad 2022-02-17
Uppdaterad 2023-05-11 09:06

Ärenden

Kommunjurist samt samordnare för dataskydd och informationssäkerhet.

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 70
Fax: 0224-67 78 00
E-post: josefin.gardeblad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala