StartAnette Häggqvist, Bitr enhetschef
Kontaktperson

Anette Häggqvist, Bitr enhetschef

Publicerad 2016-05-19
Uppdaterad 2021-02-26 13:12

Ärenden

Arbetsmarknadsenheten, Samordningsteam, Integration, Café Lugnet, Sörskogens Hantverk, Butiken

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 25
Fax: 0224-188 50
E-post: anette.haggqvist@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala