StartSusanne Karlsson, Rektor Åby förskola, Ransta förskola och Ängshagens förskola
Kontaktperson
Publicerad 2019-04-16
Uppdaterad 2023-06-09 08:02

Adress: Stora torget 1, Sala
Telefon: 0224-74 80 68
Fax: 0224-774 46
E-post: susanne.karlsson3@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala