StartCamilla Duse, Samordnare
Kontaktperson

Camilla Duse, Samordnare

Publicerad 2018-04-03
Uppdaterad 2020-01-08 14:13

Ärenden

Psykisk hälsa vuxna och barn

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 49
Fax: 0224-192 98
E-post: camilla.duse@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala