StartSkolsköterska och skolläkare
Kontaktobjekt
Publicerad 2018-01-04
Uppdaterad 2023-08-22 15:28

Adress: Kungsgatan 27, 733 31 Sala

Telefon: 0224-740000

Fax: 0224-67 78 00
E-post: jenny.larde@sala.se
Postadress: Kungsgatan 27, 733 31 SALA

Om oss

Skolsköterskan svarar tillsammans med skolläkaren för elevhälsans medicinska insats där den främsta uppgiften är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. De följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt, journalföring samt anmälningsskyldighet.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan svarar tillsammans med skolläkaren för elevhälsans medicinska insats där den främsta uppgiften är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. De följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt, journalföring samt anmälningsskyldighet.

Alla elever erbjuds minst tre hälsobesök i under grundskoletiden samt ytterligare ett i gymnasieskolan. Därutöver sker andra begränsade hälsokontroller, regelbundna kontroller och uppföljningar av elever med extra behov samt enklare sjukvårdsinsatser.

De arbetar för att alla elever ska ha ett fullgott vaccinationsskydd och erbjuder vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram.

Skolläkarbesök erbjuds när skolsköterskan bedömer det var nödvändigt utifrån fastställda kriterier och när skolläkarens specifika kompetens krävs. Den sjukvård som erbjuds ska i första hand vara skolrelaterade hälsoproblem.