StartAmanda Holmberg, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2021-11-10
Uppdaterad 2023-04-25 11:07

Ärenden

LSS-boende 1: Tre servicebostäder (Jakobsberg, Johannesberg, Karpgatan) samt Jakobsbergs gruppbostad och avlösarservice.

Adress: Fredsgatan 23, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 90 44
Fax: 0224-192 98
E-post: amanda.holmberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Relaterade kategorier