StartFredrik Normark, Arbetsmarknadskonsulent
Kontaktperson

Fredrik Normark, Arbetsmarknadskonsulent

Publicerad 2016-11-02
Uppdaterad 2021-02-26 11:56

Ärenden

Arbetsmarknadsenheten, Jobbcenter

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 05
Fax: 0224-188 50
E-post: Fredrik.Normark@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala