StartCentrala resursteamet
Kontaktobjekt

Centrala resursteamet

Publicerad 2018-10-15
Uppdaterad 2018-10-15 16:02
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Kungsgatan 27, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: .
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Centrala resursteamet är samlingsnamnet för skolpsykologer, specialpedagoger, familjepedagoger, talpedagoger och motorikpedagoger inom kommunen.