StartCentrala resursteamet
Kontaktobjekt
Publicerad 2018-10-15
Uppdaterad 2020-10-06 14:13

Adress: Kungsgatan 27, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Centrala resursteamet är samlingsnamnet för skolpsykologer, specialpedagoger, familjepedagoger, talpedagoger och motorikpedagoger inom kommunen.