StartKommun och politik
Kategori

Kommun och politik

Publicerad 2017-06-20
Uppdaterad 2017-06-20 09:36
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Internationellt arbete

EU-samarbete, nätverk och vänorter, projekt.

Jämför service, kvalitet i verksamheter

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), SCB Medborgarundersökning. Öppna data.

Kommunens organisation

Förvaltningar och nämnder, hur fungerar en kommun, rådgivande organ, bolag och stiftelser med mera.

Kommunfakta

Befolkning, skatt, styrdokument, mandatfördelning, budget, taxor med mera.

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, nationella minoriteter.

Politik och Demokrati

Hur det går till att fatta beslut, synpunkter och klagomål, medborgarförslag, motioner med mera.

Politiska sammanträden

Normalt sammanträder fullmäktige, kommunstyrelse, utskott och nämnder en gång per månad.

Press och nyheter

Nyheter, Sala kommun i sociala medier, Pressbilder, om sala.se.

Val 2018

Om Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, Förtidsröstning, Röstningslokaler, Vallokaler, Valresultat

Ärenden och handlingar

Hur du kan använda diariet, postlista, regler för sekretess.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Överklaga beslut, offentlig handling, officiell anslagstavla, beslut som rör dig.