Sala kommuns logotyp
StartKommun och politik
Kategori

Kommun och politik

Publicerad 2017-06-20
Uppdaterad 2017-06-20 09:36
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kommunfakta

Befolkning, skatt, styrdokument, mandatfördelning, budget, taxor med mera.

Kommunens organisation

Förvaltningar och nämnder, hur fungerar en kommun, rådgivande organ, bolag och stiftelser med mera.

Politik och Demokrati

Hur det går till att fatta beslut, synpunkter och klagomål, medborgarförslag med mera.

Politiska sammanträden

Normalt sammanträder fullmäktige, kommunstyrelse, utskott och nämnder en gång per månad.

Ärenden och handlingar

Hur du kan använda diariet, postlista, regler för sekretess.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Överklaga beslut, offentlig handling, officiell anslagstavla, beslut som rör dig.

Jämför service, kvalitet i verksamheter

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), SCB Medborgarundersökning. Öppna data.

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, nationella minoriteter.

Internationellt arbete

EU-samarbete, nätverk och vänorter, projekt.

Press och nyheter

Nyheter, Sala kommun i sociala medier, Pressbilder, om sala.se.

Relaterade kontakter