Kategori

Avfall

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2017-09-22 10:47
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Användning av massor/avfall för anläggningsändamål - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-21 11:24

  Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa. Om...

 • Avfall, sopsortering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-10-03 14:08
 • Grovavfall, hantering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 14:05

  Av det som lämnas till Återbruket-Returen kan ca 85 % återvinnas som material eller som energi. Av tidningspapper, wellpapp, och returkartong blir det nytt papper eller kartong. Glaset blir nytt g...

 • Kompostering av hushållsavfall - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:47

  Varje svensk producerar i genomsnitt 200–250 kg hushållsavfall per år, med trädgårdsavfall 25–50 kg mer. Ungefär hälften är matavfall och annat organiskt material som man själv kan komp...

 • Miljöfarlig verksamhet, djurhållning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-29 15:31

  Om du ska starta ny verksamhet med djur eller utöka din befintliga djurhållning ska du anmäla det till kommunen om djurantalet överstiger 100 djurenheter. Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen om ...

 • Slamtömning, uppehåll, obebodd fastighet - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-20 16:03

  Har du frågor kring uppehåll i slamtömning kontakta kundtjänst, 0224-74 75 91

 • Verksamhet, miljöfarlig, övertagande/överlåtelse - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-25 15:01

  Många verksamheter som bedrivs i samhället påverkar vår miljö. Dessa verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndigheter för de verksamheter som ...