Kristeam och krishantering - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Kristeam och krishantering

Sala kommun • Org.enhet: Vård och omsorg

Senast uppdaterad: 2016-07-06

Senast uppdaterad: 2016-07-06CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den kommunala POSOM-gruppen ger krisstöd till Salabor som drabbats av en allvarlig händelse inom kommunen eller på annan ort/land. Kommunens POSOM-grupp är organisatoriskt knuten till Vård- och omsorgsnämnden.