Skolskjuts, elevresor

Sala kommun • Org.enhet: Plan- och utvecklingsenheten

Senast uppdaterad: 2017-08-08

Senast uppdaterad: 2017-08-08


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Skolskjuts avser resa mellan hem och skola för elever i grundskola och särskola (särskola omfattar både obligatorisk särskola och gymnasiesärskola). Elevresor avser resa mellan hem och skola för elever på gymnasieutbildningar.