Förskola

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-10-27

Senast uppdaterad: 2016-10-27


Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Totalt i kommunen finns det sexton kommunala förskolor och fem fristående förskolor. Sala kommun strävar efter att all placering i förskole- och barnomsorgsverksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barnen och vårdnadshavare.