Skadedjur - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Skadedjur

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Enligt miljöbalken ska bostäder m.m. hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Skadedjur är de djur som orsakar olägenhet för människor eller medför risk för olägenhet, till exempel råttor och insekter av olika slag.