StartBygga, bo och miljöBygga nytt, ändra eller riva
Kategori

Bygga nytt, ändra eller riva

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2021-10-21 10:24
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.