Gränsvärden och mätningar

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. Flera nationella instanser ger rekommendationer och information för vilka gränsvärden som ska ses som acceptabla i situationer med höga ljudnivåer.