Farligt avfall - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Farligt avfall

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Visst avfall anses vara så pass farligt för miljö och/eller hälsa att det är klassat som farligt. Farliga egenskaper är exempelvis cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Hantering av avfall regleras i Avfallsförordning (2011:927).