StartSjälvserviceRekvisition av barnhälsovårdsjournal - Samtycke
Självservice
Publicerad 2023-10-06
Uppdaterad 2023-10-10 11:45
 

Om tjänsten

För att på bästa sätt möta ditt barns behov i skolan vill vi inom Elevhälsans medicinska insats skicka efter barnhälsovårdsjournalen. I journalen finns uppgifter om exempelvis tillväxt, syn, hörsel och vilka vaccinationer ditt barn fått. För att vi ska få tillgång till journalen krävs ett samtycke från dig som vårdnadshavare. Du skickar in ditt samtycke antingen via e-tjänst eller blankett. 

Endast skolsköterskan och skolläkaren får tillgång till journalen.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Elevhälsan
0224-74 70 00 (växel) jenny.larde@sala.se