StartSjälvserviceNivåtest och prövning - Anmälan
Självservice
Publicerad 2019-04-10
Uppdaterad 2023-10-26 09:10

Om tjänsten

Nivåtest

Nivåtest kan göras i svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik samt SFI. Detta kan behöva göras innan du kan bli antagen till en kurs.

Anmälan till nivåtest

Nivåtest kan bestämmas efter samtal med studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande. Du behöver legitimera dig vid testtillfället.

Prövning

16§ Den som vill ha ett betyg från kommunal vuxenutbildning skall få genomgå prövning i alla kurser som får förekomma inom kommunal vuxenutbildning utom orienteringskurser och individuella kurser, samt i projektarbete.

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand, enligt gällande kursplan och betygskriterier.

Du hittar kursplanerna för samtliga kurser på gymnasial nivå på skolverkets webbplats.

Utifrån gällande riktlinjer från folkhälsomyndigheten erbjuder vi endast prövningar till dom som är folkbokförda i Sala kommun.

Prövningstillfälle

Vårens prövningstillfälle kommer att vara under vecka 10.

Sista anmälningsdag 7 februari

För vem?

Du kan pröva genom vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år, eller har ett studiebevis / examensbevis från gymnasieskolan. 

Anmälan och betalning

Vid frågor om prövning kontakta studie- och yrkesvägledare. Där får du information om hur du gör för anmälan, betalning och vad du behöver göra för att förbereda dig inför din prövning.

 

Villkor

Avgifter

En prövning kostar 500 kronor per kurs. Anmälningsblankett och kvitto på betald avgift ska vara inkomna senast sista ansökningsdag. Avgiften återbetalas ej utan läkarintyg. Kostnader för litteratur betalar eleven själv.