StartSjälvserviceBetyg och examen - Beställning
Självservice
Publicerad 2022-05-02
Uppdaterad 2023-06-19 10:53

Beställ arkiverade betyg från Sala kommun skolor

Betyg äldre än 5 år är arkiverade och finns på kommun arkivet.Dessa betyg beställer du genom att i e-tjänsten "Betyg och examen - Beställning" logga in med:

  • BankID

 

Beställ betyg från Alvis 

Betyg från Alvis beställer du via Vuxnas lärande genom att:

  • logga in på ditt studerandekonto
  • klicka på Mina sidor - "beställningar" eller se film.
 

Om tjänsten

Har du läst i Sala vänder du dig till studie- och yrkesvägledningen för att få hjälp med att ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Har du läst enstaka kurser inom gymnasial vuxenutbildning beställer du ett utdrag ur betygskatalogen via Vuxnas Lärande. Du kan endast beställa utskrift av de betyg du läst inom vuxenutbildningen i Sala. 

Slutbetyg på gymnasienivå är ett betygsdokument som innefattar alla kurser genomgångna i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. En examen från vuxenutbildning måste innehålla mellan 2301 – 2350 gymnasiepoäng beroende på när du gick på ungdomsgymnasiet. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer.

Slutbetyg på grundläggande nivå (grundskola) kan du få om har fått lägst betyget E i alla delkurser för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Från den 1 juli 2021 gäller nya regler gällande yrkesexamen på gymnasienivå. Yrkesexamen på gymnasial nivå ska bestå av 2400 gymnasiepoäng

Obligatoriska kursen och poäng

Obligatoriska kurser

Poäng

Svenska/Svenska som andra språk 1

100

Engelska 5

100

Matematik 1a

100

Gymnasiearbete/komvuxarbete

100

Historia 1a1*

50

Samhällskunskap 1a1*

50

Naturkunskap 1a1

50

Religion 1*

50

Summa av obligatoriska kurser

600

 

*yrkesexamen ska innefatta en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

Du studerar 600 poäng som är obligatoriska för yrkesexamen (se ovan). Övriga betyg om 1800 poäng ska till övervägande del vara satta på andra kurser som ingår i ett och samma yrkesprogram i gymnasieskolan. Totalt studerar du 2400 poäng.

Du måste ha lägst betyget E i kurser motsvarande 2250 poäng.

En högskoleförberedande examen ska från den 1 juli 2021 vara inriktad mot ett av två studieområden, samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik. För båda inriktningarna gäller 2400 gymnasiepoäng.

 

Studieområde samhällsvetenskap och humaniora

Obligatoriska kurser och poäng inom samhällsvetenskap och humaniora

Obligatoriska kurser

Poäng

Svenska/Svenska som andra språk 1

100

Svenska/Svenska som andra språk 2

100

Svenska/Svenska som andra språk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b/c

100

Matematik 2b/c*

100

Gymnasiearbete/komvuxarbete

100

Historia 1b

100

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b**

100 - 350

Religion 1

50

Summa av obligatoriska kurser

1050 - 1400

 

*Estetiska och humanistiska programmet: 100 poäng matematik och ekonomi och samhällsprogrammet 200 poäng matematik.

**Naturkunskap kan ersättas av två av ämnena biologi 1, 100 poäng, kemi 1, 100 poäng och fysik 1a, 150 poäng.

Övriga betyg som ska ingå i en gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet på gymnasieskolan.

Du måste ha lägst betyget E i kurser motsvarande 2250 Poäng för att kunna få en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning.

 

Inom studieområdet naturvetenskap och teknik

Obligatoriska kurser och poäng inom naturvetenskap och teknik

Obligatoriska kurser

Poäng

Svenska/Svenska som andra språk 1

100

Svenska/Svenska som andra språk 2

100

Svenska/Svenska som andra språk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b/c

100

Matematik 2b/c

100

Matematik 3b/c

100

Gymnasiearbete/komvuxarbete

100

Historia 1a1

50

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b*

100

Religion 1

50

Summa av obligatoriska kurser

1200 - 1450

 

*Naturkunskap kan ersättas av två av ämnena biologi 1, 100 poäng, kemi 1, 100 poäng och fysik 1a, 150 poäng.

Övriga betyg som ska ingå i en gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet på gymnasieskolan.

Du måste ha lägst betyget E i kurser motsvarande 2250 Poäng för att kunna få en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning.

Studiebevis får du om du har genomfört en treårig utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, men inte uppfyllt kraven för Examensbevis. Studiebevis är ett dokument där alla lästa kurser finns, med tillhörande betyg. Du kan fortfarande komma vidare till både jobb och vidare studier, även om du inte har en gymnasieexamen.
Beroende på i vilken omfattning du har genomförda kurser, med godkända betyg, så kan du alltid söka och få jobb som inte kräver viss utbildning. Du kan även komplettera din utbildning på vuxenutbildningen för att nå en komplett gymnasieexamen.

Observera att du som har läst gymnasial vuxenutbildning i annan kommun skall vända dig till den kommunen där du gick utbildningen för att ta ut  ett utdrag ur betygskatalogen.

Om du har betyg från en utländsk gymnasieskola eller högskola kan du få det bedömt av Universitets- och högskolerådet (UHR). De har också mer information om hur det går till att få din examen bedömd.

 

Viktig information om slutbetyg!

Den 1 juli 2021 var tidigare slutdatum för att kunna ta ut ett slutbetyg eftersom slutbetyg ersätts av gymnasieexamen. Med grund i den rådande pandemin har dock regeringen beslutat att slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Slutbetyg eller gymnasieexamen krävs för grundläggande behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola. Samlat betygsdokument/studiebevis eller utdrag ur betygskatalog ger inte grundläggande behörighet.

Arbetsgivare frågar ofta efter slutbetyg eller gymnasieexamen.
Slutbetyg eller gymnasieexamen är en värdehandling i din framtid.

 

Tjänstegaranti

Var alltid ute i god tid vid betygsbeställningar då det kan föreligga en handläggningsperiod på två veckor.