StartSjälvserviceBetyg och examen - Beställning
Självservice

Betyg och examen - Beställning

Publicerad 2018-06-07
Uppdaterad 2021-06-08 15:30

Beställning

Betygsutdrag från betygskatalogen beställer du via extern tjänst: Klicka här

  • skapa eller logga in på ditt studerandekonto
  • klicka på "beställningar"

Arkiverade betyg för Sala kommuns skolor beställer du via kontaktlänken.

Om tjänsten

Vuxnas Lärande kan hjälpa dig att ta ut slutbetyg, gymnasieexamen eller utdrag ur betygskatalogen.

Har du läst i Sala vänder du dig till studie- och yrkesvägledningen för att få hjälp med att ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Har du läst enstaka kurser inom gymnasial vuxenutbildning beställer du ett utdrag ur betygskatalogen. Du kan endast beställa utskrift av de betyg du läst inom vuxenutbildningen i Sala. 

Observera att du som har läst gymnasial vuxenutbildning i annan kommun skall vända dig till den kommunen där du gick utbildningen för att ta ut  ett utdrag ur betygskatalogen.

Gymnasieexamen

Du som har fullständigt gymnasiebetyg och vill veta vad som gäller angående meritpoäng, meritvärde och urvalsgrupper kan läsa mer om det på antagning.se 

  • I en yrkesexamen ska du ha läst 2 400 gymnasiepoäng. 2 250 av dina 2 400 gymnasiepoäng måste vara godkända. Det krävs godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andra språk 1, engelska 5 och matematik 1b eller 1c samt ett godkänt gymnasiearbete.
  • I en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 400 gymnasiepoäng. 2 250 av dina 2 400 gymnasiepoäng måste vara godkända. Det krävs godkänt betyg i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1 b eller 1 c samt ett godkänt gymnasiearbete.

Har du en yrkesexamen krävs ytterligare kurser i vissa kärnämnen.

 

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. För elever med äldre betyg har det dock i många fall varit smidigare att få ett slutbetyg eftersom vissa äldre kurser inte kan ingå i en gymnasieexamen. Under en övergångsperiod kan därför slutbetyg utfärdas enligt äldre regler. Denna övergångsperiod var tidigare planerad att upphöra den 1 juli 2021, men förlängs nu till och med den 1 juli 2025. Därmed får elever som på grund av pandemin tvingats skjuta upp sina studier eller prövningar längre tid att fullfölja sina studier och få ut ett slutbetyg.

– Att fler ska kunna visa upp resultatet av sina studier och kunna gå vidare till högre studier är viktigt. Många är oroliga för att de inte ska kunna få ut sitt slutbetyg som planerat innan tiden går ut. För att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att planera sina studier har regeringen nu beslutat att förlänga möjligheten att få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå till och med den 1 juli 2025, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska de äldre bestämmelserna om behörighet också fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial komvux.

Utländska betyg

Om du har betyg från en utländsk gymnasieskola eller högskola kan du få det bedömt av Universitets- och högskolerådet (UHR). De har också mer information om hur det går till att få din examen bedömd.

Tjänstegaranti

Var alltid ute i god tid vid betygsbeställningar då det kan föreligga en handläggningsperiod på två veckor.