StartSjälvserviceÖvernattning, tillfällig
Självservice
Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2024-04-10 10:42

Blanketten ska skickas in till Räddningstjänsten Sala-Heby senast 2 veckor innan övernattningen ska äga rum. E-post raddningstjansten@sala.se

 

Om tjänsten

Med denna blankett kan du informera räddningstjänsten om tillfällig övernattning i skolor eller andra publika lokaler.

Du som lämnar information om övernattning ska vara medveten om att det är Du som arrangör som är ansvarig för övernattningen och brandsäkerheten. Du bör även vara medveten om att blanketten till räddningstjänsten enbart är en information för kännedom och att räddningstjänsten inte bär något ansvar för den övernattning som Du arrangerar. Du ska också ha tagit del av och är införstådd med det ansvar som åvilar Dig som arrangör enligt "Informationsblad gällande övernattning i publika lokaler".

Det är viktigt att få ett godkännande från fastighetsägaren då det är ägaren som ytterst är ansvarig för brandsäkerheten, även om det ibland kan finnas civilrättsliga avtal som reglerar detta.

Villkor

Företag, föreningar och privatpersoner.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se