StartSjälvserviceÖvernattning, tillfällig - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2023-08-31 13:08

Blanketten ska skickas in till Räddningstjänsten Sala-Heby senast 5 dagar innan förläggningen ska äga rum. E-post raddningstjansten@sala.se

 

Om tjänsten

Med denna blankett kan du anmäla tillfällig övernattning i skolor eller andra lokaler.

Du som anmäler övernattning ska vara medveten om att det är Du som arrangör som är ansvarig för övernattningen och brandsäkerheten. Du bör även vara medveten om att anmälan till räddningstjänsten enbart är en anmälan för kännedom och att räddningstjänsten inte bär något ansvar för den övernattning som Du arrangerar. Du ska också ha tagit del av och är införstådd med det ansvar som åvilar Dig som arrangör enligt "Riktlinjer för verksamheter som avser bedriva tillfälliga övernattningar i lokaler avsedda för andra ändamål", 

Det är viktigt att få ett godkännande från fastighetsägaren då det är ägaren som ytterst är ansvarig för brandsäkerheten, även om det ibland kan finnas civilrättsliga avtal som reglerar detta.

Villkor

Företag, föreningar och privatpersoner.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se