StartNyheter - listningSamråd - Detaljplan för Måns Ols badområde
Nyhet
Publicerad 2021-07-08
Uppdaterad 2021-08-31 15:03

Ett förslag till ny detaljplan för Måns Ols badområde har tagits fram och ställs nu ut för samråd.

Samrådshandlingar och mer information

Samrådshandlingar hittar du på www.sala.se/mans-ols-badomrade och i kommunhusets entré, medborgarkontoret, Stora Torget 1 i Sala.

Mer information om detaljplaneförslaget finns på samrådsportalen: www.sala.se/samradsportal-mans-ols

Samrådstiden är 2021-07-05 – 2021-09-05

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas den 25 augusti kl 17:30 vid parkeringen vid stranden och servicehuset (Långforsbadet, Måns Ols).

Föranmälan krävs och görs via e-post till maria.nehlin@sala.se