StartNyheter - listningMiljöprovtagning Pråmån
Trafikmeddelande – Status: Planerad
Publicerad 2024-01-26
Uppdaterad 2024-01-26 17:36
Framkomligheten längs Pråmån mellan Ekeby damm och Sala Silvergruvan kommer att vara begränsad på grund av miljöprovtagningar i och längs med kanalen.

Plats

Adress: Längs med Pråmån mellan Ekebydamm och Sala Silvergruva

Gäller

Från och med: 2024-01-29 06:30
Till och med: 2024-02-09 17:00

Orsak

Sedan 2019 bedriver Sala kommun ett projekt för att minska föroreningarna i området vid Sala Silvergruva och Pråmån. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom Länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder.

Påverkan

I samband med att Sala kommun utför miljöprovtagning i Pråmån och längs med kanalens kanter kommer områden intill Pråmån temporärt att stängas av med stängsel. Cykel- och gångvägen längs med Pråmån kommer inte att stängas av men framkomligheten kan begränsas under kortare tidsperioder.

Utförare

Kommunen utför arbetet i egen regi och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Läs mer

Kontakt

Projektets kontaktuppgifter
miljo.gruvanpraman@sala.se