StartNyheter - listningEldning avrådes
InformationStatus: Avslutad
Publicerad 2020-05-29
Uppdaterad 2020-06-08 14:51

Uppmaning hävd 2020-06-08. Det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Uppmaning hävd 2020-06-08.

Eldning avrådes gäller från och med den 29 maj 2020 kl 12.00 och i samtliga kommuner som ingår i samarbete med 
Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län

Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. 

På grund av den stora risken för skogs- och markbränder uppmanar räddningstjänsten att du:

  • inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.
All eldning sker på eget ansvar.

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

För mer information

Information om brandrisken kan du även få på följande telefonnummer

Kontakt

Södertörns brandförsvarsförbunds region
08-721 23 26
Räddningsregion Mitt
08-454 83 39