StartNyheter - listning150 nya bostäder kommer byggas i Sala
Nyhet
Publicerad 2020-05-25
Uppdaterad 2020-05-25 08:14

Sala kommun har skrivit avtal med BoKlok om att bygga 150 bostäder på Norrmalm i Sala. Det är planerat att arbetet ska påbörjas under våren 2021.

Totalt planerar Sala kommun för 750 nya bostäder i stadsdelen Norrmalm de kommande åren. Det blir en blandad bostadsbebyggelse med både hyreslägenheter, bostadsrätter i flerfamiljshus, radhus och parhus. Däremot blir det inga styckebyggda villor. De högsta husen får 4-5 våningar.

150 lägenheter i radhus och flerfamiljshus

I det första bostadsprojektet på nya Norrmalm har kommunen precis skrivit avtal med BoKlok om att bygga 150 lägenheter i radhus och flerfamiljshus.

– Vår plan är att produktionsstarten för de båda första etapperna ska ske i slutet av 2021. Produktionstiden ligger sedan i normala fall på 12-18 månader, säger Adam Hantash som är projektutvecklare på BoKlok.

BoKlok har en annorlunda säljprocess jämfört med flera andra företag i branschen.

– Vi har turordningsdragningar på Ikea:s varuhus. Principen är att alla ska ha samma möjlighet att köpa bostad hos oss. Vi har ingen förtur eller VIP-kö, det ska helt enkelt vara lika för alla, berättar Adam Hantash.

– Det enda man behöver göra är att vara närvarande på säljstarten. Och nu i coronatider så arrangerar vi digitala säljstarter, precis som vi även har digitala visningar.

Arbetet påbörjas under våren 2021

Sala kommun påbörjar under våren 2021 arbetet med att sanera och återfylla den mark på Norrmalm som ska bebyggas. Sedan fortsätter arbetena med VA och infrastruktur.

– Norrmalm blir en helt ny stadsdel där tanken är att de boende ska ha nära till Sala resecentrums möjligheter till pendling med tåg och buss, säger Sala kommuns plan- och utvecklingschef Kjell-Ove Jacobsson.

Totalt är det ett 450.000 kvadratmeter stort område på Norrmalm som är tänkt att bebyggas med både bostäder, skola, kontor och lokaler för service och viss handel. Huvudidén med planerna för nya Norrmalm är att skapa en tät blandad stadsdel som utnyttjar både det centrala läget och närheten till resecentrumet. Norrmalm ska också bli en bra plats för företag och (icke störande) verksamheter som också de kan dra nytta av närheten till resecentrum.

Viktiga bitar i det här pusslet är planfria korsningar med järnvägen. I Trafikverkets järnvägsplan finns föreslagna åtgärder om ombyggnad och renovering av bangården i Sala. Dessutom finns planer på att bygga en planskild korsning intill Strömsbacka Återvinning och en gång- och cykelbro vid resecentrum, som en länk mellan Norrmalm och centrala Sala. Dessa åtgärder är tänkta att utföras 2025-2026.

Den här skissen visar de bostäder som BoKlok räknar med att de börjar bygga i slutet av 2021. Illustration: Reierstam Arkitektur
Så här kommer den nya stadsdelen Norrmalm att växa de kommande åren. Illustration: Sala kommun

 

Du kan läsa mer om BoKloks säljprocess på Boklok.se där också information om företagets koncept finns.

BoKlok bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. Det första BoKlok-området stod klart 1997. Man bygger cirka 1 200 bostäder per år och har hittills skapat drygt 12 000 bostäder i Sverige, Norge och Finland.

 

Kontakt

BoKlok Housing AB, Adam Hantash, Projektutvecklare
070-994 98 67 adam.hantash@boklok.se

Relaterade tjänster