StartNyheter - listningÅtgärder i förskolor och skolor med anledning av spridningen av Corona-viruset
Nyhet
Publicerad 2020-03-12
Uppdaterad 2020-03-12 15:09

Förskolor och skolor i Sala kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. I dagsläget finns det inte någon instruktion om att friska barn och elever ska stanna hemma.

Vi följer även folkhälsomyndighetens rekommendationer angående åtgärder för att begränsa spridningen av Corona-viruset, covid-19.

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. De har bland annat sammanställt frågor och svar gällande sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att följa den information som finns hos folkhälsomyndigheten.

Personal, barn och elever

Situationen kan kräva att barn/elever behöver omgrupperas tillfälligt eller att schemat förändras. 

Verksamheten är för närvarande ytterst återhållsam med större möten, samlingar och konferenser för att inte bidra till onödig smittspridning. 

Vi kan också behöva se över rutiner vid besök i skolor och vid hämtning och lämning av barn och elever i förskolor och fritidshem.

Personalen har fått instruktioner om försiktighetsåtgärder, om vikten av handhygien och att den som har Corona-virusrelaterade symtom ska stanna hemma från sitt arbete.

Verksamheten är också förberedd för att den personal som kan, ges möjlighet att arbeta på distans, om man försätts i karantän.

Skolornas förberedande åtgärder

Skolorna förbereder sig också på eventuella beslut om stängning, vilket skett i flera andra länder. Eleverna är väl försedda med digitala hjälpmedel för skolarbete vilket ger goda förutsättningar att bedriva åtminstone viss undervisning på distans, om det skulle bli nödvändigt.

Rektorer och övrig skolledning har regelbundna möten för att planera för den rådande situationen och de eventuella beslut för ytterligare åtgärder som kan behövas.