StartNyheter - listningFlera lekplatser i Sala kommun rustas upp
Servicemeddelande
Publicerad 2019-08-20
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Flera lekplatser i Sala kommun rustas nu upp och sandlådorna förses dessutom med nät så att katterna inte kan använda dem som toalett.

Pågående rustningar av lekplatser

Emmylund

Arbetet med att rusta upp Emmylunds lekplats intill Elevstigen påbörjades den 12 augusti. Här tas gamla bänkar bort, liksom den gamla stenläggningen och den nedsänkta sandlådan.

Nytt blir istället en liten balanslek/klätterlek, rött bänkbord, bänkbord för barn, sandlåda och en grävare till sandlådan.

Hedåker och Västerfärnebo

Under sommaren har även lekplatserna i Hedåker och Västerfärnebo rustats upp.

Hedåkers lekplats har fått en ny klätterställning och en rutschbana med trapp. Fjädergungdjuret här är också utbytt.

Västerfärnebo lekplats, på torget, har fått ny lekutrustning i form av två stycken temaskärmar. En tipi och en Indian `Sitting Bullen´. De är tillverkade av parkpersonal under den gångna vintern.

Norrberg

Senare under hösten kommer Norrbergs lekplats att bli upprustad med tillskott av ny lekutrustning och får dessutom en bättre tillgänglighet.

Ransta

I Ransta ska Heboplan helrenoveras under hösten.

Kungsängen

När upphandlingen är klar så rustas även Kungsängens lekplats och bollplan. Här tas den krackelerade asfaltsplanen bort och görs om till en grusplan. Dessutom sätts ett nytt nät upp runt bollplanen.

Kattskydd

Under 2018 provade Sala kommun med att sätta nät på sandlådorna på några lekplatser. Katterna använder ju leksandlådorna som toalett. Detta försök gick väl ut, så nu håller kommunens Gata- och parkenhet på med att sätta fast nät på alla leksandlådor i Sala kommun, förutom den i Stadsparken där inga katter har setts till.