StartNyheter - listningAvgiftsfri kollektivtrafik införs i Sala den 1 april nästa år
Nyhet
Publicerad 2017-12-06
Uppdaterad 2020-03-03 15:17

Den första april nästa år blir det avgiftsfritt att åka buss inom Sala kommun.

Det här är ett beslut från Sala kommun, som även finansierar satsningen, och gäller all lokal landsbygdstrafik och stadstrafik. Det är ett försök som ska pågå under tre år. Kommunen skjuter till drygt 800.000 kronor per år för att täcka bortfallet av biljettintäkter.

Satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik gäller de lokala landsbygdslinjerna 60-66, 461, 464, 467 (461B) och 86 inom Sala kommun samt tätortstrafiken Silverlinjen.

Däremot gäller det här inte på lokala resor med regional buss- och tågtrafik, tåg 56 (Ransta), eller busslinjerna 569 och UL 848.

Om satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik i Sala blir framgångsrik så kan det innebära att kapaciteten på framförallt tre linjer kan komma att behöva förstärkas framöver, vilket leder till ytterligare kostnader på knappt tre miljoner kronor.